Leczenie

Konsultacje i metody leczenia – krok po kroku

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzamy szczegółowy wywiad z pacjentem, by móc jak najlepiej dopasować leczenie.

Następnie przeprowadzamy badanie obejmujące ocenę stanu uzębienia, stanu higieny jamy ustnej, obecność kamienia nazębnego, próchnicy, braków zębowych, uzupełnień, stanu przyzębia oraz wstępną ocenę występującej nieprawidłowości.

Wykonujemy wyciski szczęki i żuchwy aby wykonać gipsowe modele orientacyjne.

Kierujemy pacjenta na wykonanie zdjęć rentgenowskich.

W oparciu o uzyskane informacje z wywiadu, badania klinicznego z pierwszej wizyty, analizy modeli gipsowych oraz zdjęć rtg (cefalometryczne i pantomograficzne), przedstawiamy pacjentowi diagnozę ortodontyczną. W ślad za tym proponujemy optymalną metodę leczenia, dobór zamków i aparatów ortodontycznych, jej przewidywany czas, możliwe do osiągnięcia wyniki oraz mogące wystąpić w międzyczasie trudności lecznicze i powikłania.

Przedstawiamy również kosztorys leczenia(cenę aparatu) w oparciu o: stopień trudności leczenia danej wady oraz rodzaj wybranych materiałów.

Aparat ortodontyczny :

  • stały metalowy – estetyczny czyli przezroczysty, niewidoczny, wewnętrzny,
  • samoligaturujący,
  • stały grubołukowy
  • aparat wyjmowany, czyli ruchomy.

W niektórych przypadkach w zależności od zaistniałej sytuacji klinicznej może wystąpić konieczność przeprowadzenia dodatkowej konsultacji u lekarzy innych specjalności np: stomatologa zachowawczego, chirurga stomatologicznego lub szczękowego, periodontologa, protetyka, laryngologa oraz logopedy.

Zakładamy wybrany aparat ortodontyczny.

Po założeniu aparatu nalezy pamiętać o regularnych wizytach kontrolnych.

Po zakończeniu etapu aktywnego leczenia ortodontycznego i uzyskaniu zaplanowanego efektu końcowego niezbędnym jest jego utrzymanie. Służy temu leczenie retencyjne. Do pomocy w kontroli w utrzymaniu efektów u naszych pacjentów stosowane są: retainery wyjmowane,  płytka retencyjna (najczęściej stosowana w szczęce) oraz retainery przyklejane materiałem kompozytowym,  światłoutwardzalnym od strony językowej uzębienia.

Scroll to Top